Przewozy do Niemiec
Organizacja sprowadzenia motocykla z Niemiec
14 stycznia 2021
pdopis_foto
Umowa kupna-sprzedaży w niemczech | Kaufvertrag
1 lipca 2021

Jak uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie?

Aby uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie najlepiej skontaktować się z kancelarią prawną która specjalizuje się w tym temacie. Dlaczego? Ponieważ przy odszkodowaniach ubezpieczalnie zaniżają w każdy możliwy sposób zaniżają odszkodowanie. Szacuje się że 7 na 10 odszkodowań są zaniżone. Wiele ubezpieczalni robi to celowo ponieważ mało pokrzywdzonych chciałoby jeszcze się sądzić w sprawie odszkodowania kiedy musi zająć się niezwłocznym naprawieniem szkody czy wrócić do zdrowia psychicznego czy fizycznego. Przy uszkodzenia mienia np. samochodu wiele ubezpieczycieli oblicza odszkodowanie biorąc pod uwagę najniższe wartości naprawy nie biorąc pod uwagę faktu, że nie wszystkie części samochodowe które nie są oryginalne nie spełniają wymogów aby były częściami zamiennymi . W taki i na wiele innych sposobów ubezpieczalnie  zaniżają wysokość odszkodowań. Dlatego najlepszym sposobem jest skontaktowaniem się z adwokatem. Jeżeli zadośćuczynienie czy odszkodowanie nie spełnia naszych oczekiwań możemy się odwołać od tej decyzji. Jeżeli kolejna propozycja również będzie niewystarczająca na pokrycie szkód, sprawa ta wchodzi już na drogę sądową, gdzie już na pewno będziemy potrzebować reprezentanta – radcę prawnego

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie zadośćuczynienia wypowiedział się następująco:

„Żadna kwota nie jest w stanie zrekompensować straty osoby bliskiej, w związku z tym celem zadośćuczynienia jest jedynie złagodzenie doznanych cierpień i wyrządzonej krzywdy. Wysokość tego zadośćuczynienia musi być adekwatna w tym znaczeniu, że powinna uwzględniać – z jednej strony rozmiar doznanej krzywdy, z drugiej zaś – powinna być utrzymana w rozsądnych granicach odpowiadających aktualnym warunkom i stopie życiowej społeczeństwa, zaś zindywidualizowana ocena tych kryteriów pozostawiona jest uznaniu sędziowskiemu. Istotnymi czynnikami, które wyznaczają rozmiar wyrządzonej pokrzywdzonym krzywdy są: stopień wzajemnej bliskości ze zmarłą, stopień nasilenia cierpień, jakich doznali, w szczególności długotrwałość okresu żałoby i stopień nasilenia tej żałoby, wystąpienie zaburzeń będących skutkiem śmierci osoby bliskiej, rola w rodzinie pełniona przez osobę zmarłą, stopień w jakim pokrzywdzony będzie umiał się znaleźć w nowej rzeczywistości i będzie zdolny do jej zaakceptowania.” (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 października 2017 r., sygn. akt: I ACa 858/16).