Jak uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie?
11 lutego 2021
Jak dobrze zarządzać swoim czasem?
10 sierpnia 2021

Umowa kupna-sprzedaży w niemczech | Kaufvertrag

pdopis_foto

Poszukujesz kupca lub jesteś zainteresowany kupnem nowego auta? W obu przypadkach będzie potrzebna Ci umowa kupna-sprzedaży samochodu, potwierdzająca jego zakup. Mimo tego, że to strony mają możliwość wyboru formy, najbardziej zalecana jest właśnie pisemna umowa, ponieważ posiadanie oryginału, bądź nawet fizycznej kopii pomoże nam rozstrzygnąć wszelkie spory pomiędzy stronami zakupu. W polskich realiach przeważnie odbywa się to z obywatelami Ukrainy ( samochód jest własnością Polaka ) lub z Niemcami – w tej sytuacji najczęściej Polacy są stroną kupującą – ponad połowa sprowadzanych pojazdów pochodzi właśnie od naszych zachodnich sąsiadów. Zobacz, jakie informacje należy uzgodnić w umowie.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży pojazdu ( Kaufvertrag )?

Formalnie nie ma przeszkód abyś samodzielnie przygotował umowę i wszystkie zawierające się w niej zapisy, dlatego przygotowaliśmy spis najprzydatniejszych informacji, które należy zawrzeć w umowie:

  • Data oraz lokalizacja zawarcia umowy,
  • Dane osobowe stron ( tj. Imiona, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz numery dowodów osobistych ),
  • Informacje na temat sprzedawanego/kupowanego pojazdu (marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, VIN, wszelkie oznaczenia pojazdu, data pierwszej rejestracji, pojemność skokowa silnika, stan licznika, uwagi dot. wyposażenia i stau technicznego pojazdu),
  • Wszelakie warunki umowy ( Cena oraz sposób uiszczenia np. gotówka, przelew, termin wydania pojazdu,
  • Podpis kupującego, poświadczający zapoznanie się ze stanem technicznym oraz wizualnym pojazdu,
  • Oświadczenie sprzedającego, że jest w pełni właścicielem pojazdu, a pojazd nie został zajęty przez komornika sądowego oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia,
  • Informacje na temat liczby przekazanych kluczyków oraz posiadanych dokumentów,
  • Zapis, iż w sprawach nieuregulowanych umową strony będą mieć stosować przepisy Kodeksu cywilnego
  • Podpis obu stron transakcji.

Umowy musi być zapisana w języku Polskim oraz Niemieckim. Nie można dzielić jej na osobne części ( jedna kartka po Niemiecku, a inna po Polsku). Pamiętajmy, że ostrożności nigdy za wiele – według Polskiego prawa to nabywca i sprzedający ustalają zasady swobody umowy. Jeżeli uważasz, że jakaś informacja powinna zostać zawarta – śmiało ją zapisz.

Po spisaniu umowy przed podpisaniem sprawdź jeszcze raz wszystkie punkty – poprawność danych, cenę, opis stanu technicznego pojazdu. Warto również zrobić kilka zapasowych kopii. Jeżeli jesteś kupującym dopilnuje abyś otrzymał wszystkie potrzebne dokumenty.

W obecnych czasach bardzo łatwo o przekręty i oszustwa, dlatego kupujący zawsze powinien mieć oczy dookoła głowy – wszystko sprawdzić kilka razy, by mieć pewność, że dokonujemy poprawnego wyboru. Najpopularniejszą i najczęściej spotykana forma oszustwa jest “sprzedaż na niemca”, w której kupiec fałszuje, bądź zataja pewne procedury, by uwolnić się od kosztów, czy odpowiedzialności karnej. Przeczytaj więcej o oszustwie nazywanego “sprzedaż na niemca” na stronie: https://www.gethelp.pl/blog/moto-ciekawostki/sprzedaz-na-niemca.